ساختار درس

در صورتی که تعداد دانشجویانی که مایل باشند درس جدیدی را با من بگذرانند از حد نصاب مورد نیاز گروه صنایع دستی بیشتر باشد، این درس را می‌توانم با سه موضوع برای شما ارائه کنم:

موضوع اول: ادامه‌ی مباحث ترم گذشته از کتاب زیر:

Neil, Alex and Aaron Ridley (1995) The Philosophy of Art (Readings Ancient and Modern) (Boston: McGraw-Hill)

متن‌های مورد بررسی از میان این متون خواهد بود:

1. Sigmund Freud: “Creative Writers and Day-Dreaming”
2. John Dewey: “Having an Experience”
3. Hans-Georg Gadamer: “The Play of Art”
4. Clive Bell: “The Aesthetic Hypothesis”
5. Clement Greenberg: “Modernist Painting”
6. Guy Sircello: “Expressive Properties of Art”
7. Morris Weitz: “The Role of Theory in Aesthetics”
8. Maurice Mandelbaum: “Family Resemblances and Generalizations Concerning the Arts”
9. Arthur C. Danto: “The Artworld”
10. George Dickie: “The New Institutional Theory of Art”
11. Jerrold Levinson: “Defining Art Historically”
12. Richard Eldridge: “Form and Content: An Aesthetic Theory of Art”
13. John Dewey: “Art and Civilization”
14. Monroe C. Beardsley: “The Arts in the Life of Man”
15. Linda Nochlin: “Why Have There Been No Great Women Artists?”
16. W. K. Wimsatt: “The Intentional Fallacy”
17. Leo Tolstoy: From What is Art?
18. Stanley Cavell: “Aesthetic Judgment and a Philosophical Claim”

مطالعه‌ی متون اجباری نیست و جملات متن را در کلاس بررسی نمی‌کنیم. زمان کلاس از یک ارائه‌ی یک ساعت و نیمه درباره‌ی موضوع و نیم‌ساعت گفتگو تشکیل خواهد شد. ارزشیابی کلاس به صورت امتحان و براساس یادداشت‌های شما از مطالب سرکلاس خواهد بود.

موضوع دوم: «متن به مثابه تصویر در تزئینات ایرانی»، که موضوع مؤسسه‌ی ملی تحقیقات دانشگاه بازل است و می‌توانیم به صورت مشترک با گروهی از دانشجویان دانشگاه برلین به سرپرسی دکتر ورا به‌یر برگزار کنیم. در این درس به متن در کتیبه‌ها، مرقع‌ها و سایر آثار تزئینی خواهیم پرداخت و اینکه چگونه متن در این آثار به صورت تصویر درآمده است. در همین ارتباط، رابطه‌ی میان تزئینات و تحولات اجتماعی را بررسی خواهیم کرد تا به این برسیم که نقش متن و تصویر در تزئینات در دوران معاصر و بخصوص پس از انقلاب دستخوش چه تغییراتی گردیده است و برای این کار، «تزئین» را در معنایی بسیار گسترده به مثابه «تزئین توده‌ها» به صورتی که توسط کراکائر در مقاله زیر مطرح شده در نظر خواهیم گرفت:

Kracauer, Siegfried (1995) The Mass Ornament (Cambridge: Harvard University Press)

کار در این کلاس به صورت تحقیقی و بسیار فشرده خواهد بود و از هرکدام از شرکت‌کنندگان انتظار تولید اطلاعات و انجام بررسی میدانی و کتابخانه‌ای گسترده خواهم داشت.

موضوع سوم: فلسفه‌ی هنرهای اسلامی در مقایسه با غرب
نظیر مباحث این ترم را منتهی این بار در رابطه‌ با فلسفه‌ی اسلامی مورد نظر قرار خواهیم داد. مواد درسی به تدریج و براثر تحقیق تولید خواهد شد اما برای چند جلسه‌ی اول کتاب‌های زیر را بررسی خواهیم کرد:

ملکشاهی، حسن (۱۳۸۵)ترجمه و شرح اشارات و تنبیهات ابن سینا (جلد اول: طبیعیات، الهیات، عرفان و تصوف) (تهران: انتشارت سروش)
مصلح، جواد (۱۳۸۵) ترجمه و تفسیر الشواهد الربوبیه صدرالمتألهین محمد بن ابراهیم (ملاصدرا) (تهران: انتشارات سروش)
ابن عربی، محی‌الدین (۱۳۸۶) عشق و عرفان، ترجمه‌ی سید محمد رادمنش (تهران: انتشارات جامی)
فارابی، ابونصر (۱۳۷۵) کتاب موسیقی کبیر، ترجمه دکتر آذرتاش آذرنوش (تهران: پژوهشگاه علوم‌ انسانی و مطالعات فرهنگی)

از هرکدام از دانشجویان انتظار دارم که نویسندگان و کتاب‌های مشخصی را در کتابخانه‌ی ملی یا سایر کتابخانه‌ها جستجو و بررسی کنند و در نهایت بتوانیم مطالب فلسفی واضحی را که در این مورد در متون دست اول بیان شده جمع‌آوری و تحلیل کنیم. ارزشیابی درس براساس کار تحقیقی و گستردگی آن خواهد بود. ساختار کلاس کار گروهی و آموختن از یکدیگر خواهد بود تا از ارائه‌ی یکطرفه میان استاد و دانشجو.

متأسفانه برخلاف میلم ناچار خواهم بود حضور و وقت‌شناسی شما را شرط برگزاری کلاس بدانم.

از آنجایی که مایل نیستم برخلاف میل دانشجویانم تدریس کنم و از آنجایی که برگزاری این بدون مشارکت فعالانه‌ی دانشجویانی که آشفتگی عمومی جامعه را در کلاس شخصاً جبران کنند ناممکن است برگزاری این کلاس را منوط به درخواست تک‌تک دانشجویانی که این درس را به اختیار برمی‌گزینند کرده‌ام. در صورتی که مایل نباشید این درس را در ترم آینده با من بگذرانید لطفاً توجه داشته باشید که شرکت شما در این کلاس ابداً تأثیری در برآورد من از شما، از فعالیت شما در ترم گذشته یا از علاقمندی‌تان به کلاسمان نخواهد داشت و برای تک‌تک‌تان به مثابه کسانی که می‌شناسم احترام فراوانی قائلم.

مشاهده سایت توپ سایت نیز خالی از لطف نیست

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License