ویرایش نوشته‌ها

در پایین هر صفحه (از جمله همین صفحه) با کلیک بر روی edit و سپس ذخیره کردن تغییرات می‌توانید محتوای صفحه را تغییر دهید. به همین ترتیب می‌توانید محتوای منوهای بالا و سمت چپ را نیز تغییر دهید. توجه داشته باشید که تغییرات به نام شما ضبط می‌شود و همواره می‌توان تمامی تغییرات صفحه را به ترتیب تاریخ مشاهده کرد.

شما نه تنها می‌توانید صفحة خود را ویرایش کنید بلکه مجازید هر صفحه و نوشته هر کسی را ویراستاری کنید و اصلاح نمایید. به این ترتیب می‌توان متون گروهی با چندین مؤلف تولید کرد. بیشتر لطف ویکی نیز به همین است!

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License