Adolf Loos

تزيين و جنايت
(۱۹۲۹)
نوشته‌ی آدولف لوس
برگردان هلينا مريم قائمي

جنين انسان در رحم مادر تمامی مراحل تكامليِ دنیای جانوران را از سر می‌گذراند. در زمان تولد، ادراکات حسی‌ آدمی شبیه به توله سگی تازه متولد شده است. در دوران كودكي، انسان از تمامی مراحل تكامل بشر می‌گذرد. در دو سالگي، با چشمان يك بومي گينه‌ي پاپوآ به اطراف‌اش می‌نگرد، در چهارسالگي از ديد يك فرد قبايل ژرمن، در شش سالگي با چشمان سقراط و در هشت سالگي از ديدگاه ولتر نظاره‌گر جهان پيرامون‌اش است. در هشت‌سالگي، انسان به رنگ بنفش كه خیلی دير يعني در سده‌ي هجدهم ميلادي كشف شد آگاهي پيدا مي‌كند. پيش از آن، گل‌هاي بنفشه، آبي‌رنگ به شمار می‌آمدند و حلزونِ ارغواني، قرمز‌رنگ قلمداد مي‌شد. امروزه نیز فيزيكدانان از رنگ‌هايي در طيف خورشيدي سخن می‌گویند که نام‌هايي نیز برایشان تعیین شده و تشخيص و تمیيزشان برعهده‌ي نسل‌هاي آينده خواهد بود.
كودك اخلاقیات نمی‌فهمد. بومي گينه‌ي پاپوآ هم نمی‌فهمد. البته از دید ما. زيرا دشمنان‌اش را می‌کشد و می‌بلعد. امّا جنایتکار نیست. در حالي كه اگر يك انسان دوره‌ي معاصر كسي را بکشد و بخورد، یا جاني است يا منحرف. بومي اهل گينه‌ي پاپوآ پوست بدن‌اش، قايق‌اش، پاروهايش و به طور خلاصه هر چيزي را كه دستش برسد خالكوبي می‌کند. اما جنایتکار نیست. ولی انسان دوره‌ي معاصر كه خودش را خالكوبي مي‌كند یا جنايتكار است يا منحرف. در بعضی زندان‌ها هشتاد درصد زندانیان بدن‌شان خالكوبي دارد. آن دسته از افرادي كه در زندان نیستند و خالكوبي دارند یا جانيانی بالقوه‌اند يا نجیب‌زادگانی منحرف.
گرايش به تزيين چهره و هر آنچه در حيطه‌ی دسترسي انسان است، خاستگاه هنرهاي زيبا به شمار مي‌آيد. این همان یاوه‌های بچگانه‌ای است که درباره‌ی نقاشی گفته می‌شود. ولی مختص نقاشی نیست، هنرها تمامی‌شان شهواني‌اند.
در دوره‌ی ما، كسي كه تسلیم ميل شديد خود براي پوشاندن ديوارها با نمادهاي شهواني می‌شود یا جنايتكار است يا منحرف. آنچه در خصوص بومي پاپوآ يا كودك انساني امري طبيعي محسوب مي‌شود، نشانه‌ي فساد و زوال در انسان بالغ دوره‌ي معاصر است. من شخصاً به كشف زير نائل شدم و آن را به همه جهانيان عرضه کردم: تكامل فرهنگ مترادف است با کنارگذاشتن تزيينات از اشياء زندگی روزمره. فکر می‌کردم با اين كشف مايه‌ي شادي جهانیان را فراهم خواهم كرد، امّا جهان به خاطرش از من قدرداني نكرد. مردم افسرده و غمگین بودند. دانستنِ اینکه ديگر قادر نیستیم تزيينات تازه بيافرينیم افسرده‌‌شان می‌ساخت. چه طور؟ فقط ما، انسان‌هاي سده‌ي نوزدهم، از انجام کاری عاجزیم که هر شکارچی آفریقایی و هر ملت و دوره‌ای پیش از ما انجام داده است؟
اشيائی را كه بشريت در هزاره‌‌هاي گذشته بدون تزئین خلق كرده، با بي‌توجهي رها کرده‌اند تا نابود و ويران شوند. حتي يك ميز كار دوره‌ي شارلماني را در اختيار نداريم امّا در مقابل هر تكه آشغالي را كه کوچکترین تزييناتی داشته، گردآوري و پاكيزه كرده‌ايم و آن را در قصری فاخر كه به طور خاص براي نگهداري‌اش ساخته شده است،‌ قرار داده‌ايم. و با حالتي غمگين از مقابل ويترين‌ها عبور مي‌كنيم و از ناتواني خود شرمنده مي‌شويم: هر دوره‌ای سبك خاص خود را داشته، آنوقت دوران ما از چنین چیزی محروم باشد؟ مردم وقتی می‌گویند سبک منظورشان تزيينات است. امّا من چنین گفتم: «گریه و زاری نکنید. نمی‌بینید که عظمت عصر كنوني در ناتواني‌اش براي آفرينش تزيينات جديد است؟ ما از تزيينات فراتر رفته‌ و به سادگيِ بدون تزيينات دست یافته‌ایم. به هوش باشید، زمان آن فرارسیده، موفقيت در انتظار ماست. به‌زودي خيابان‌هاي شهرها‌مان همانند ديوارهاي سفيد خواهند درخشید و شبيه صهيون، شهر مقدس و پايتخت بهشت خواهند شد! در آن زمان، موفقيت از آنِ ما خواهد بود.»
امّا شیادانی بودند که این حرف را نپذیرفتند. مي‌خواستند كه بشريت همچنان زير يوغ تزيينات باقي بماند. با اين همه، بشريت به نقطه‌اي رسيده كه تزيينات برايش ديگر اسباب لذت نیست و براي مثال، چهره‌ای خالكوبي‌شده به جاي افزايش لذتِ زيبايي‌شناسانه‌، برعکس بوميان پاپوآ سبب كاهش لذت در مردم می‌شود. مردم به جايي رسيده‌ بودند كه از جعبه‌ی سيگار ساده خوش‌شان مي‌آمد و اگر جعبه‌ی داراي تزيينات را، حتی اگر همان قيمت را داشت، نمي‌خريدند. مردم از لباس‌هايشان رضايت داشتند و از اينكه مجبور نبودند عین ميمون‌هاي سيرك با شلوارهاي قرمز مخمل با حاشيه‌هاي طلايي این طرف و آن طرف بروند، خشنود بودند. چنین گفتم که: «نگاه کنید! اتاقي كه گوته در آن وفات يافت، بسيار باشكوه‌تر از همه‌ي شكوه و جلال دوره‌ي رنسانس است. همچنين، زيبايي يك تكه مبل ساده بيش از اشياي مرصع‌كاري و تراشكاري شده‌اي است كه در موزه‌ها به نمايش گذاشته مي‌شود. زبان گوته زيباتر از زبان پُرآرايه‌ي شاعران طبيعت‌گراي نورمبرگ است.»
اين گفته خوشایند شیادان و دولت نبود كه كارش جلوگیری از پيشرفت فرهنگي مردمان است و تصميم دارد تزئینات را توسعه دهد و احيا کند. وای بر دولتي كه تحولات‌ (اجتماعی)اش را کارمندان‌اش ایجاد می‌کنند! طولی نکشید که در موزه‌ي هنرهاي كاربردي ويِن بوفه‌اي به نام «شکار معجزه‌آساي ماهيان» قرارداده شد و قفسه‌هايي با نام‌هايي مانند «شاهزاده خانم جادوشده» به اين موزه‌ها راه پيدا كردند که به تزييناتي اشاره دارد كه اين اثاثیه بدشانس با آن‌ها پوشانده شده‌اند. دولت اتريش تلاش بسيار مجدّانه‌ای به کار مي‌گيرد تا مبادا پایپوش‌های باستانی از حدود و صغور پادشاهي اتريش‌ـمجارستان به طور كامل محو شود. دولت اتريش همه‌ي مردان تحصيل‌كرده‌ي بيست‌ساله را مجبور مي‌كند تا سه سال به جاي جوراب‌های کشباف دوره‌ي سربازي خود را با این پای‌افزارها بگذرانند. اما به هر حال هر دولتي فرض‌اش این است كه حكومت کردن بر مردمان بدوي بسيار آسان‌تر از حكومت بر مردمان بافرهنگ است.
مرضِ مسریِ تزيينات، مورد توجه و حمايت دولت است. با اين همه، از نظر من گامي واپسگراست. اين اعتراض را نمي‌پذيرم كه تزيينات باعث افزایش لذت زندگي مردمان بافرهنگ است، اعتراضی که با این جمله‌ی عاطفی بیان می‌شود: «اما اگر تزئین زیبا باشد چه!» از ديدگاه من و همه‌ي مردمان با فرهنگ، تزيينات باعث افزایش لذت زندگي نيست. هنگامي كه مي‌خواهم يك تكه نان زنجبيلي بخورم، قطعه‌اي ساده را انتخاب می‌کنم، نه قطعه‌اي را كه شبيه قلب، کودک يا سواره‌نظام است و سراسر پوشیده از تزيينات. يك انسان سده‌ي پانزدهم نمي‌تواند این حرف را درک کند، امّا مردمان دوره معاصر حرف مرا مي‌فهمند. حاميان تزيينات مي‌انديشند كه اشتیاق من به سادگي، نوعي بی‌اعتنایی به لذت‌های دنیوی و ریاضت‌کشی است. نه، استاد عزيز هنرهاي كاربردي‌، بنده هیچ علاقه‌ای ریاضت کشیدن ندارم. صرفاً‌ فکر می‌کنم نان زنجبيلي ساده لذیذتر است.
از آنجا كه هيچ‌كس و هيچ‌چيز، حتي قدرت حكومت، نمي‌تواند جلودار مسير تكامل بشريت شود، به راحتي مي‌توان با ضرر و زيان‌هاي بسياري كه احياي تزيينات به سر تكامل زيبايي‌شناسی‌مان وارد آورده است کنار آمد. صرفاً می‌تواند آن را کُند کند. ما مي‌توانيم منتظر بمانيم. البته از نظر اقتصادي جنايت است و مي‌تواند منجر به هدر رفتن نيروي كار انساني، پول و مواد و مصالح شود. اين ضرری است كه با زمان جبران نمي‌شود.
آن‌هایی که از قافله‌ عقب افتاده‌اند سرعت تكامل فرهنگي را کاهش می‌دهند. من برای مثال دارم در 1912 زندگي مي‌كنم، همسايه‌ام در حوالی 1900 و آن ديگری در سال 1880. اسباب تأسف یک حکومت است که شهروندان‌اش در چنين گستره‌ي وسيعي از زمان زندگی کنند. آن روستايي كه در سايه‌ي گروس‌گلوكنر به كشاورزي مي‌پردازد، در حقيقيت در سده‌ي دوازدهم زندگي مي‌كند. در جشواره‌اي كه براي بزرگداشت سالگرد امپراطوري برگزار شد از دانستن اينكه در اتريش هنوز قبايلي از سده‌ي چهارم باقي مانده‌اند برخود لرزيديم. خوشا به حال سرزميني كه شمار عقب‌ماندگان فرهنگي‌اش اندك است. خوش به حال آمريكا! اينجا در اتريش، حتي مردم شهر هم مدرن نيستند، افراد هنوز در سده‌ي هجدهم زندگي مي‌كنند و از ديدن تصويري كه رنگ بنفش در آن باشد مي‌هراسند زيرا هنوز نياموخته‌اند كه بنفش را ببينند. اين افراد مردمي هستند كه به نظرشان اگر آشپز چندین روز را صرف آماده‌سازي خوراك قرقاول كند، غذا مطبوع‌تر مي‌شود و جعبه سیگار اگر پوشيده از تزيينات دوره‌ي رنسانس باشد زيباتر خواهد بود. و در روستا چه؟ لباس‌ها و لوازم خانگي همگي به دوران‌های گذشته تعلق دارند. روستايي اتريشي مسيحي نیست، هنوز کافر است.
مردماني كه با زمان پيش نمي‌روند، روند تكامل فرهنگي ملت‌ها و بشريت را کند می‌کنند. از نظراقتصادي، اگر دو آدم با نيازها، آرزوها و درآمد مشابه در همسایگی يكديگر زندگي كنند و به دو دوره‌ي فرهنگي متفاوت تعلق داشته باشند، خواهيم ديد كه انسان قرن بيستمي روز به روز ثروتمندتر مي‌شود و انسان قرن هجدهم روز به روز فقيرتر. البته دارم این طور فرض می‌کنم که سبک زندگي‌شان متناسب با طرز فکرشان باشد. انسان قرن بيستمي به سرمايه‌ی كمتري براي تأمين نيازهايش احتياج دارد و بنابراين، مي‌تواند پس‌انداز كند. سبزيجات مورد علاقه‌اش را به سادگي در آب می‌پزد و با تكه‌اي كره صرف مي‌كند. امّا اين سبزيجات هنگامی به مذاق آن دیگری خوش می‌آید كه با بادام و فندق و عسل مخلوط شود و يك آشپز چند ساعت را صرف آماده‌سازي‌اش كند. ظروف تزيين‌شده هزينه‌ی بيشتري دارند، در حالي كه انسان قرن بيستمي دوست دارد غذايش را فقط در بشقاب سفيد صرف كند. یکی پول پس‌انداز مي‌كند و ديگري دور مي‌ريزد. اين در خصوص همه‌ي ملت‌ها صادق است. واي بر مردماني كه از روند تكامل فرهنگي خود عقب بمانند. انگليسي‌ها روز‌به‌روز ثروتمندتر و ما اتريشي‌ها فقيرتر مي‌شويم.
آسيبي كه تزيينات به طيف توليدكنندگان وارد كرده، از این هم بيشتر است. از آنجا كه تزيينات ديگر يك فرآورده‌ي طبيعيِ فرهنگ به شمار نمي‌رود و فقط نشانه‌اي از واپسگرايي يا زوال است، صنعتگراني كه تزيينات را درست می‌کنند، پاداش منصفانه‌اي براي كارشان نمی‌گیرند. اين در مورد چوب‌تراش‌ها و خرّاطان و همچنين قلابدوزان و حاشيه‌دوزاني كه دستمزدهاي بسيار ناچیزی دريافت مي‌كنند معروف است. صنعتگرِ تزييني بايد بيست ساعت فعاليت كند تا همان دستمزدي را بگيرد كه يك كارگر مدرن ظرف هشت ساعت به دست مي‌آورد. به طور كلي، تزيينات سبب افزايش قيمت اشياء مي‌شود. باوجود اين، بسيار پيش آمده است كه يك شیء تزيين‌شده كه از همان مواد اوليه‌ي شیء ساده ساخته شده و سه برابر هم برای توليدش زمان صرف شده، در حراجي به نصف قيمت شیء ساده فروخته شود. پيامد حذف تزيينات، كاهش ساعات كار و افزايش دستمزدهاست. چوب‌تراش چینی شانزده ساعت و كارگر آمريكايي هشت ساعت كار مي‌كند. اگر برای جعبه‌ی ساده و جعبه‌ی تزيين‌شده‌ یک قیمت بپردازم، تفاوت ساعات کار صرف‌شده باید گیر كارگر بیاید. و اگر هیچ تزئینی وجود نداشت ـ وضعيتي كه چه بسا چند هزار سال دیگر رخ دهد ـ به جاي هشت ساعت، لازم بود فقط چهارساعت كاركنيم، چرا که نیمی از کار ما صرف ايجاد تزيينات مي‌شود.
تزيينات یعنی كارِ حرام‌شده و درنتیجه، سلامتِ هدررفته. هميشه همین‌طور بوده است. با اين همه، امروزه تزيينات همچنين به معناي حرام کردن مصالح نیز هست و هر دوی این‌ها، حرام کردنِ سرمايه‌اند.
چون دیگر پيوندی طبيعي ميان تزيينات و فرهنگ وجود ندارد تزيينات هم ديگر بازتاب و شیوه‌ی بیان فرهنگ ما نیست. تزييناتي كه هم اكنون خلق مي‌شوند، هيچ ارتباطي با ما، یا انسان به طور کلی و یا با هیچ‌ نظام حكومتی جهان امروز ندارد. قابلیت پیشرفت و تکامل ندارد. تزيينات خلق شده به دست اَُتُو اِكمَن يا وَندِر وِلدِه کجا رفته‌اند؟ در گذشته، هنرمند، فردي پُرشور و سالم بود كه همواره پيشاپيش بشريت حركت مي‌كرد. وانگهي، هنرمندِ تزئین‌گر امروزي یا از زمان عقب افتاده است يا موردی آسیب‌شناختی است. پس از سه سال، او خودش تولیدات خود را انکار می‌کند و كنار مي‌گذارد. مردمانِ بافرهنگ این آثار را بلافاصله تحمل ناپذير مي‌يابند و ديگران پس از چند سال این اتفاق برایشان می‌افتد. آثار اتواكمن اكنون كجا هستند؟ آثار اُلبريش ده سال آينده كجا خواهند بود؟ تزيين مدرن نه پدر و مادر دارد و نه فرزندي، نه گذشته‌اي و نه آينده‌اي. مردمانِ نافرهیخته، که عظمت عصر ما برایشان در حکم كتابی بسته است با شور و شوق زياد از آن استقبال مي‌كنند اما پس از زمان اندكي آن را كنار مي‌گذارند.
بشريت در کل سالم است و فقط معدودي از انسان‌ها بيمارند. امّا، همين افراد معدودی بر كارگر ستم روا می‌دارند کارگری که چنان سالم است كه قادر به اختراع تزيينات نيست. او را مجبور مي‌كنند تزييناتي را كه آن‌ها اختراع کرده‌اند با انواع و اقسام مواد و مصالح بسازد.
پيامد تغيير مد تزيينات، بي‌ارزش شدن پیش از موعد محصول دسترنج كارگر است؛ ساعات كار او و مصالحی كه صرف تزيينات شده است، سرمايه‌ي هدر رفته به شمار مي‌آيد. من اصل زير را به این شکل صورت‌بندی کرده‌ام: شكلِ يك شيء بايد ماندگار باشد، و به عبارت ديگر، تا زماني كه شيء ماندگار است، شكل‌اش هم باید تحمل‌پذیر بماند. اين اصل را توضيح خواهم داد: سبك كُت و شلوار مردانه سریع‌تر از پالتو‌پوست زنانه تغيير مي‌کند. لباس مهماني شب زنانه براي استفاده‌ي يك شب است و از اين رو، سبك‌اش بسيار سريعتر از ميز كار تغيير مي‌كند. واي بر ما اگر مجبور باشیم ميز را به همان سرعتِ لباس شب زنانه عوض کنیم،‌ فقط به اين دليل كه سبك كهنه و قديمی‌اش برایمان قابل تحمل نیست. در اين صورت، پولي را كه براي ميز پرداخته‌ايم، هدر داده‌ايم.
هنرمندان و صنعتگران تزيين‌گر به خوبي از اين امر آگاهند و در اتريش مي‌كوشند اين ضعف را حسن جلوه دهند. مي‌گويند: «مصرف‌كننده‌ای که اثاث خانه‌اش برایش بیش از ده سال قابل تحمل نیست و درنتیجه مجبور است هر ده سال يكبار آن را عوض كند، بهتر از كسي است كه فقط زمانی چیز تازه‌ای می‌خرد که اشیاء قديمي مستعمل شده باشند. صنعت، به این قضیه نیاز دارد. ايجاد تغييرات سريع مد براي ميليون‌ها نفر شغل ايجاد مي‌كند.»
به نظر مي‌آيد كه اين امر راز اقتصاد اتريش باشد. چندبار پیش آمده است که به هنگام آتش‌سوزي بشنویم کسی این طور گفته باشد که: «خدا را شكر! حالا دیگر مردم کار دارند.» خانه يا کل امپراتوري را به آتش بكشيد و همه در پول غلت خواهند زد! همین‌طور مبل‌هایي بسازيد كه پس از سه سال باید برای هيزم خرد کنیم، تزئینات ریخته‌گری‌ شده‌ای که هر چهارسال باید آب کرد چرا که حتي در حراجي هم به يك دهم قیمتِ كار و مصالحی که صرف آن شده، به فروش نمی‌رود و خواهید دید که ثروتمند و ثروتمندتر خواهیم شد!
فقط مصرف‌كننده نيست كه متضرر مي‌شود. توليدكننده بيش از هر كس ديگري زيان مي‌بيند. امروزه، تزئین کردن اشيايي كه براثر پيشرفت، ديگر نيازي به تزيين ندارند، به معني هدردادن نيروي كار و استفاده‌ي نادرست از مصالح است. اگر همه‌ي اشياء از نظر زيبايي‌شناختی به اندازه‌ي بقاي فيزيكي‌شان ماندگاری داشتند، مصرف‌كننده قادر می‌بود بهايي برايشان بپردازد كه باعث می‌شد كارگر درآمد بيشتر و ساعات كاركمتری داشته باشد. اگر بدانم كه مي‌توانم تا زمان خرابي يك شئ از آن به طور کامل استفاده کنم، با کمال میل حاضرم برايش چهاربرابر پول کالایی مشابه پول بپردازم. حاضرم چهل كرون براي كفش‌هايم بپردازم حتي اگر كفش‌هاي ده‌كروني هم در مغازه‌اي ديگر پیدا بشود. امّا در آن مشاغلی كه زير سلطه‌ي هنرمند تزيين‌گر است، کیفیت استادکاری اهمیتی ندارد. از اين رو، كار آسيب مي‌بيند زيرا كسي مايل نیست قیمت واقعی‌اش را بپردازد.
البته این حسن است، چون اشياي تزييني فقط هنگامي كه بنجل باشند قابل تحمل‌‌اند. حریق تحمل‌پذیرتر است وقتی بدانیم آنچه دارد می‌سوزد آشغال است. از خرت و پرت‌های «خانه‌ی هنرمندان» لذت مي‌برم چون مي‌دانم ساخت‌شان فقط چند روز طول کشیده و يك روز نيز كافي است تا جمع‌اش کنند. امّا سكه به جاي سنگ پرتاب کردن، سیگار را با اسکناس افروختن و مروارید را خرد كردن و نوشيدن از دید من كاري غير‌زيبايي‌شناسانه است.
اين اشياء تزيين‌شده زماني كه از بهترين مواد و مصالح و با نهایت دقت ساخته و ساعت‌ها كار انساني صرف آن‌ها شده باشد حقيقتاً تبديل به اشياي غيرزيبايي‌شناسانه مي‌شوند. بايد اذعان کنم كه نخستين كسي بودم كه خواستار كار باكيفيت شدم. تزيينات داخلي مغازه‌ي كارخانه‌ي شمع‌سازي آپولو در وين كه چهارده سال پیش به دست پروفسور هوفمان با نخل و خال‌هاي رنگي‌اش به وجود آمده است، تحمل‌پذيرتر از طرح‌هاي فعلي‌اش هستند. حتي تحمل‌پذیرتر از طرح‌هاي كنوني‌اش خواهند بود هنگامی که چهارده‌سال از ایجادشان گذشته باشد. اما «موزه كافه »‌ي من كه همزمان با آن مغازه افتتاح شد، فقط هنگامي كه چوب‌هایش بپوسد تحمل‌ناپذير خواهد شد.
يك انسان مدرن كه تزيينات را نشانه‌ي افراط هنری اعصار گذشته مي‌داند و به همين دليل آن را مقدس مي‌شمارد، بلافاصله عدم سلامت و طبيعت تحميلی (به شدت تحمیلی) تزيينات جديد را درخواهد یافت. كسي که فرهنگ امروزین داشته باشد ممکن نیست دست به خلق تزئینات بزند. این قضیه فقط در مورد کسانی صادق نیست که هنوز به این سطح از فرهنگ نرسيده‌ باشند.
الگویی که من توصيه مي‌كنم، الگوی فرد نجیب‌زاده است. منظورم آدمی است كه در صدر بشریت قرار دارد و با این حال درك عميقي از مشكلات، آمال و آرزوهاي افرادي دارد كه در زیرند. كسي که می‌داند آفریقایی به چه شيوه‌اي طرح‌ها را با ضرباهنگی خاص برروي پارچه ايجاد مي‌كند، به گونه‌اي كه آن طرح فقط پس از پايين آمدن پارچه از روي داربست آشكار مي‌گردد؛ کسی که با روش قالي‌بافي يك ايراني، شيوه‌ي حاشيه‌دوزي يك زن روستايي اسلاو و روش سوزن‌كاري‌هاي بسيار زيباي پيرزنی که با ابريشم و دانه‌هاي شيشه‌اي کار می‌کند آشناست. چنين نجیب‌زاده‌اي مي‌گذارد اين افراد كارشان را طبق روال خود ادامه دهند و مي‌داند که مدتی زماني كه آن‌ها براي ايجاد آثار خود صرف كرده‌اند، برايشان مقدس است. فرد انقلابي در مقابل به این اشخاص خواهد گفت كه كارشان بيهوده بوده، درست به همان ترتیبی كه با گفتن اين كه خدايي در کار نیست پيرزنی را از عبادتگاه مي‌راند. امّا اشراف‌زاده‌ی بي‌خدا هنوز به هنگام عبور از مقابل كليسا كلاه‌اش را به نشانه‌ي احترام از سربرمي‌دارد.
كفش‌هاي من با تزئيناتي به شکل دندانه‌های اره و سوراخ‌ها پوشيده شده‌ است و اين كاري است كه كفاش بدون آن كه بابت‌اش پولي دريافت كند، انجام داده است. فرض كنيد كه پيش كفاش بروم و بگويم: «شما برای یک جفت کفش سي كرون می‌گیرید، من حاضرم چهل و هشت كرون بپردازم.» با اين عمل، كفاش چنان خوشحال مي‌شود كه سعی می‌کند با مهارت و مصالحی که در ساخت كفش به کار می‌برد چنان کیفیتی به آن بدهد که از اضافه پرداخت من بيشتر باشد و بدین‌وسیله از من تشکر کند. خوشحال است، و خوشحالی به راستي كالاي نايابي در خانه‌ي اوست. كسي را پيدا كرده كه درك‌اش مي‌كند، به كارش احترام مي‌گذارد و در صداقت‌اش شكي ندارد. حتي مي‌تواند كفش تمام شده‌ي جديد را پيش از ساخته شدن با چشمان ذهن‌اش ببيند. مي‌داند از كجا بايد بهترين چرم را پيدا كند، كار را به دست كداميك از كارگران‌اش بسپارد و مي‌كوشد كفش‌ها پر از سوراخ‌هايي و طرح‌های اره‌ای شکلی باشد كه در خور يك جفت كفش شايسته است. امّا من این را اضافه می‌کنم که: «ولی اين كار يك شرط دارد. كفش‌ها بايد كاملاً ساده باشند.» با این کار او را از قله‌هاي خوشبختي به قعر جهنم فرو مي‌كشم. او كار كمتري خواهد داشت و من همه‌ي لذتي را كه او از كارش مي‌برد، از او گرفته‌ام.
من الگوی فرد نجیب‌زاده را پیشنهاد می‌کنم. من حاضرم تزيين را بر شخص خودم بپذيرم به شرط اینکه سبب لذت همنوعان‌ام شود. در اين صورت، مايه‌ي خوشحالی من نيز خواهد بود. من مي‌توانم تزيينات آفريقايي، ايراني، زن روستايي اسلاو و كفاش را بپذيرم، زيرا نشانه‌ي اوج موجوديت آن‌هاست، موجوديتي كه به هيچ طريق ديگري به دست نمي‌آيد. این ماییم که هنري را در اختيار داريم كه از تزيين فراتر رفته است. پس از تحمل مشقت‌ها و غوغاهاي زندگي روزانه مي‌توانيم به سمفوني‌هاي بتهوون يا اُپراي تريستان گوش دهيم. امّا، كفاشِ من قادر به چنين كاري نيست. من نبايد اعتقادش را از او بگيرم، زيرا چيز ديگري ندارم كه جايگزين‌اش كنم. امّا كسي كه به شنیدن سمفونی نهم بتهوون مي رود و سپس به طراحي كاغذ ديواري مي پردازد، یا شيّاد است يا منحرف.
از میان رفتن تزيينات شكوفايي غيرقابل تصوری در هنرهاي ديگر پدید آورده است. سمفوني‌هاي بتهوون هیچگاه نمی‌توانست به دست كسي نوشته شود كه مجبور بوده است لباس ابريشمي، مخملي و قلاب دوزي‌شده بپوشد. كساني كه امروزه كُت‌هاي مخملي مي‌پوشند، هنرمند نيستند، بلكه دلقك يا نقاشان ساختماني هستند. طبع ما لطيف‌تر و پالوده‌تر شده است. هنگامي كه انسان‌ها در پي گله روانه مي‌شدند، مجبور بودند خود را با رنگ از آن‌ها متمايز سازند اما انسان امروزي لباس‌اش را برای استتار به كار می‌برد. حس فردیت او چنان عظیم است كه ديگر نمي تواند در لباس بيان شود. از اين رو، فقدان تزيينات نشانه‌ي قدرت اندیشه است. انسان مدرن، تزييناتِ فرهنگ‌هاي پيشين یا بيگانه را آن گونه كه دوست دارد و مناسب مي‌داند به كار مي‌برد. اما نيروي خلاق خود را بر كارهايی ديگر متمركز مي‌سازد.

Ornament and Crime (1929)

In the womb the human embryo goes through all phases of development the animal kingdom has passed through. And when a human being is born, his sense impressions are like a new-born dog's. In childhood he goes through all changes corresponding to the stages in the development of humanity. At two he sees with the eyes of a Papuan, at four with those of a Germanic tribesman, at six of Socrates, at eight of Voltaire. At eight he becomes aware of violet, the colour discovered by the eighteenth century; before that, violets were blue and the purple snail was red. Even today physicists can point to colours in the solar spectrum which have been given a name, but which it will be left to future generations to discern.

A child is amoral. A Papuan too, for us. The Papuan slaughters his enemies and devours them. He is not a criminal. But if a modern person slaughters someone and devours him, he is a criminal or a degenerate. The Papuan covers his skin with tattoos, his boat, his oars, in short everything he can lay his hands on. He is no criminal. The modern person who tattoos himself is either a criminal or a degenerate. There are prisons in which eighty percent of the inmates have tattoos. People with tattoos not in prison are either latent criminals or degenerate aristocrats.
The urge to decorate one's face and anything else within reach is the origin of the fine arts. It is the childish babble of painting. But all art is erotic.
A person of our times who gives way to the urge to daub the walls with erotic symbols is a criminal or a degenerate. What is natural in the Papuan or the child is a sign of degeneracy in a modern adult. I made the following discovery, which I passed on to the world: the evolution of culture is synonymous with the removal of ornamentation from objects of everyday use. I thought by doing so I would bring joy to the world: it has not thanked me for it. People could no longer create new ornament. What? We alone, the people of the nineteenth century, were not capable of doing something every negro tribesman could do, something every age and nation before us had done!?
The Object mankind created in earlier millennia without ornament have been casually tossed aside and allowed to go to wrack and ruin. We do not possess a single workbench from the Carolingian period, but any piece of trash having even the slightest decoration was collected, cleaned up, and put in an ostentatious palace built specially to house it. And we made our way sadly around the showcases, ashamed of our impotence. Every epoch had its own style, and ours alone should be denied one!? By style people meant ornamentation. But I said, 'Do not weep. Do you not see the greatness of our age resides in our very inability to create new ornament? We have gone beyond ornament, we have achieved plain, undecorated simplicity. Behold, the time is at hand, fulfillment awaits us. Soon the streets of the cities will shine like white walls! Like Zion, the Holy City, Heaven's capital. Then fulfillment will be ours.'

But there were hobgoblins who refused to accept it. They wanted mankind to continue to strain under the yoke of ornament. Mankind had reached the point where ornament was no longer a source of pleasure, where a tattooed face, instead of increasing people's aesthetic pleasure as it does for the Papuans, diminished pleasure. People had reached the point where they liked a plain cigarette case, while they would not buy a decorated one, even if the price was the same. They were happy with their clothes, and glad they did not have to go around dressed like fairground monkeys in red velvet trousers with gold braid. And I said, 'See, the room where Goethe died is more splendid than all your renaissance pomp, and a plain piece of furniture is more beautiful than your museum pieces with all their inlay work and carving. Goethe's language is more beautiful than all the flowery language of the Nuremberg pastoral poets.'
That displeased the hobgoblins, and the state, whose task it is to obstruct the people's cultural progress, decided to promote the development and revival of ornamentation. Woe to the state whose revolutions are made by its civil servants! Soon in the Vienna Museum of Applied Art there was a sideboard called 'The Miraculous Draught of Fishes,' soon there were cupboards with names like 'The Bewitched Princess,' referring to the decoration with which these unfortunate pieces were covered. The Austrian state takes its task so seriously it ensures the ancient footcloth does not disappear entirely from within the bounds of the Austro-Hungarian monarchy. It forces every cultured twenty-year-old man to spend three years marching in footcloths instead of in knitted hosiery. After all, every state works on the assumption that a primitive population is easier to govern than a cultured one.

The epidemic of ornament enjoys state recognition and state subsidy, then. For my part, however, I see that as a retrograde step. I do not accept the objection that ornament is a source of increased pleasure in life for cultured people, the objection expressed in the exclamation, 'But if the ornament is beautiful!' For me, and with me for all people of culture, ornament is not a source of increased pleasure in life. When I want to eat a piece of gingerbread, I choose a piece that is plain, not a piece shaped like a heart, or a baby, or a cavalryman, covered over and over with decoration. A fifteenth-century man would not have understood me, but all modern people will. The supporters of ornament think my hunger for simplicity is some kind of mortification of the flesh. No, my dear Professor of Applied Arts, I am not mortifying the flesh at all. I find the gingerbread tastes better like that.

It is easy to reconcile ourselves to the great damage and depredations the revival of ornament had done to our aesthetic development, since no one and nothing, not even the power of the state, can hold up the evolution of mankind. It can only be slowed down. We can afford to wait. But in economic respects it is a crime, in that it leads to the waste of human labor, money, and materials. That is damage time cannot repair.
The speed of cultural development is hampered by the stragglers. I am living, say, in 1912, my neighbour around 1900, and that man over there in 1880. It is a misfortune for a state if the culture of its inhabitants stretches over too great a time span. The peasant who farms in the shadow of the Grossglockner lives in the twelfth century. On the occasion of the festival procession to celebrate the Emperor's jubilee we shuddered to learn that here in Austria we still have tribes from the fourth century. Happy the land that does not have many cultural stragglers and laggards. Happy America! here in Austria even in the cities there are people who are not modern, people still living in the eighteenth century, horrified at a picture with violet shadows because they have not yet learned to see the colour violet; people to whom a pheasant tastes better if the cook has spent days preparing it, and to whom a cigarette case looks better if it is covered in renaissance ornament. And out in the country? Clothes and household goods all belong to earlier times. The peasant is not a Christian, he is still a heathen.
These people who lag behind are slowing down the cultural development of the nations and of humanity. As far as the economic aspect is concerned, if you have two people living next door to each other who have the same needs, the same aspirations, and the same income, but who belong to different cultural epochs, you will find the man of the twentieth century getting richer and richer, and the man of the eighteenth century poorer and poorer. I am assuming, of course, that in both cases their lifestyles reflect their attitudes. The man of the twentieth century needs much less capital to supply his needs, and can therefore make savings. The vegetables he likes are simply cooked in water and served with a knob of butter. They taste good to the other only if there are nuts and honey mixed in, and a cook has spent hours over them. Decorated plates cost more, while twentieth-century man likes his food on white crockery alone. The one saves money while the other throws it away. And it is the same with whole nations. Woe betide the people that lag behind in their cultural development. The English are getting, and we poorer … .

The harm done by ornament to the ranks of the producers is even greater. Since ornament is no longer a natural product of our culture, but a symptom of backwardness or degeneracy, the craftsman producing the ornament is not fairly rewarded for his labour. The condition among wood carvers and turners, the criminally low rates paid to embroiderers and lace makers are well-known. An ornamental craftsman has to work for twenty hours to reach the pay a modern worker earns in eight. In general, decoration makes objects more expensive, but despite that it does happen that a decorated object, with materials costing the same and demonstrably taking three times as long to produce, is put on sale at half the price of a plain object. The result of omitting decoration is a reduction in working hours and an increase in wages. A Chinese wood carver works for sixteen hours, an American labourer for eight. If I pay as much for a plain box as for one with ornamentation, the difference in labour time belongs to the worker. And if there were no ornaments at all—a state that will perhaps come about after thousands of years—we would need to work for only four hours instead of eight, since at the moment half of our labour is accounted for by ornamentation.
Ornament means wasted labour and therefore wasted health. That was always the case. Today, however, it also means wasted material, and both mean wasted capital.
As there is no longer any organic connection between ornament and our culture, ornament is no longer an expression of our culture. The ornament being created now bears no relationship to us, nor to any human being, or to the system governing the world today. It has no potential for development. Where is Otto Eckmann's ornamentation now, or that of van der Velde? In the past the artist was a healthy, vigorous figure, always at the head of humanity. The modern ornamental artist, however, lags behind or is pathological case. After three years even he himself disowns his own products. Cultured people find them intolerable straight away, others become aware of it only after a number of years. Where are Otto Eckmann's works today? Where will Olbrich's be in ten years' time. Modern ornament has no parents and no offspring, no past and no future. Uncultivated people, for whom the greatness of our age is a closed book, greet it rapturously and then disown it after a short time.

Humanity as a whole is healthy, only a few are sick. But these few tyrannize the worker, who is so healthy he is incapable of inventing ornaments. They compel him to execute the ornaments they have invented, in a wide variety of different materials.

The changing fashion in ornament results in a premature devaluation of the product of the worker's labor; his time and the materials used are wasted capital. I have formulated the following principle: The form of an object should last, that is, we should find it tolerable as long as the object itself lasts. I will explain: A suit will change its style more often than a valuable fur. A woman's ball outfit, intended for one night alone, will change its style more quickly than a desk. Woe betide us, however, if we have to change a desk as quickly as a ball outfit because we can no longer stand the old style. Then we will have wasted the money we paid for the desk.

Ornamental artists and crafts men are well aware of this, and in Austria they try to show this deficiency in a positive light. They say, 'A consumer who has furnishings he cannot stand after ten years, and thus is forced to refurnish his apartment every ten years, is better than one who buys something only when the old one becomes worn out with use. Industry needs that. The rapid changes in fashion provide employment for millions.'
This seems to be the secret of the Austrian economy. When a fire breaks out, how often does one hear someone say, 'Thank God! Now there is work for people again.' Just set a house on fire, set the Empire on fire, and everyone will be rolling in money! Just keep on making furniture we chop up for firewood after three years, mountings we have to melt down after four, because even at auction they will not fetch a tenth of the cost of labour and materials, and we will get richer and richer!
Not only the consumer bears the loss, it is above all the producer. Nowadays, putting decoration on objects which, thanks to progress, no longer need to be decorated, means a waste of labour and an abuse of material. If all objects would last as long in aesthetic terms as they last physically, the consumer would be able to pay price for them that would allow the worker to earn more money and work shorter hours. For an object from which I am convinced I will get full use until it is worn out I am quite happy to pay four times the price of another I could buy. I am happy to pay forty crowns for my shoes, even though there are shoes for ten in another shop. But in those trades that languish under the yoke of the ornamental artist, no value is put on good or bad workmanship. Work suffers because no one is willing to pay for it at its true value.
And that is a good thing too, since these ornamented objects are bearable only when they are shoddily produced. I find it easier to accept a fire when I hear it is only worthless rubbish that is being destroyed. I can enjoy the trumpery in the Kunsterlaus because I know it takes a few days to put it up and oen day to tear it down. Buth throwing coins instead of stones, lighting a cigar with a bank note, crushing up and drinking a pearl, I find unaesthetic.
Only when these ornamented things have been made from the best material with the greatest care, and have taken up many man-hours of work, do they become truly unaesthetic. I have to admit I was the first to demand quality workmanship. Professor Hoffmann's interior for the Apollo Candle Factory shop in Vienna, done in pine with a colored stain fourteen years ago, is by no means as unbearable as his current designs. Or as unbearable as Hoffmann's designs will look in a further fourteen years' time. My Café Museum, however, which opened at the same time as the shop, will be unbearable only when the carpentry work begins to fall apart.
A modern person, who regards ornament as a symptom of the artistic superfluity of previous ages and for that reason holds it sacred, will immediately recognize the unhealthy, the forced--painfully forced--nature of modern ornament. Ornament can no longer be produced by someone living on the cultural level of today. It is different for individuals and people who have not yet reached that level.
The ideal I preach is the aristocrat. What I mean by that is the person at the peak of humanity, who yet has a profound understanding of the problems and aspirations of those at the bottom. One who well understands the way the African works patters into his cloth according to a certain rhythm, so the design appears only when the fabric is taken off the loom; likewise the Persian weaving his rug, the Slovak peasant woman making her lace, the old woman making marvelous needlework from silk and glass beads. The aristocrat lets them carry on in their work accustomed way, he knows the time they spend on their work is sacred to them. The revolutionary would go and tell them it was all pointless, just as he would drag an old woman away from the wayside shrine, telling her there is no God. But the atheist among the aristocrats still raises his hat when hi passes a church.
My shoes are covered with decoration formed by sawtooth patterns and holes. Work done by the shoemaker, work he has not been paid for. Imagine I go to the shoemaker and say, 'You charge thirty crowns for a pair of shoes. I will pay you forty-eight.' It will raise the man to such a transport of delight he will thank me through his workmanship and the material used, making them of a quality that will far outweigh my extra payment. He is happy, and happiness is a rare commodity in his house. He has found someone who understands him, who respects his work, and does not doubt his honesty. He can already see the finished shoes in his mind's eye. He knows where the best leather is to be found at the moment, he knows which of his workers he will entrust with the task, and the shoes will have all the sawtooth patterns and holes an elegant pair of shoes can take. And then I say, 'But there is one condition. The shoes must be completely plain.' I will drag him down from the heights of bliss to the depths of hell. He will have less work, and I have taken away all his pleasure in it.
The ideal I preach is the aristocrat. I can accept decoration on my own person if it brings pleasure to my fellow men. It brings pleasure to me, too. I can accept the African's ornament, the Persian's, the Slovak peasant woman's, my shoemaker's, for it provides the hight point of their existence, which they have no other means of achieving. We have the art that has superseded ornament. After all the toil and tribulations of the day, we can go to hear Beethoven or Tristan. My shoemaker cannot. I must not take his religion from him, for I have nothing to put in its place. But anyone who goes to the Ninth and then sits down to design a wallpaper pattern is either a fraud or a degenerate.
The disappearance of ornament has brought about an undreamed-of blossoming in the other arts. Beethoven's symphonies would never have been written by a man who had to dress in silk, velvet, and lace. Those who go around in velvet jackets today are not artists, but clowns or house painters. We have become more refined, more subtle. When men followed the herd they had to differentiate themselves through colour, modern man uses his dress as a disguise. His sense of his own individuality is so immensely strong it can no longer be expressed in dress. Lack of ornamentation is a sign of intellectual strength. Modern man uses the ornaments of earlier or foreign cultures as he likes and as he sees fit. He concentrates his own inventive power on other things.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License